میزبان

غلامرضایی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه ناصریه اتاق دو تخته شماره یک

اقامتگاه ناصریه اتاق دو تخته شماره یک
قیمت از شبی ۴۰۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناصریه اتاق دو تخته شماره دو

اقامتگاه ناصریه اتاق دو تخته شماره دو
قیمت از شبی ۴۰۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناصریه اتاق سه تخته

اقامتگاه ناصریه اتاق سه تخته
قیمت از شبی ۶۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۹ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناصریه اتاق دو تخته شماره سه

اقامتگاه ناصریه اتاق دو تخته شماره سه
قیمت از شبی ۴۰۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناصریه اتاق شش نفره شماره یک

اقامتگاه ناصریه اتاق شش نفره شماره یک
قیمت از شبی ۲۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناصریه اتاق دو تخته شماره چهار

اقامتگاه ناصریه اتاق دو تخته شماره چهار
قیمت از شبی ۴۰۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناصریه اتاق شش نفره شماره دو

اقامتگاه ناصریه اتاق شش نفره شماره دو
قیمت از شبی ۲۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناصریه اتاق شش نفره شماره سه

اقامتگاه ناصریه اتاق شش نفره شماره سه
قیمت از شبی ۲۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ناصریه اتاق هشت نفره

اقامتگاه ناصریه اتاق هشت نفره
قیمت از شبی ۲۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.