میزبان

نورالله نورده

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه روستایی نورده اتاق یک

اقامتگاه روستایی نورده اتاق یک
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه روستایی نورده اتاق دو

اقامتگاه روستایی نورده اتاق دو
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه روستایی نورده اتاق سه

اقامتگاه روستایی نورده اتاق سه
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه روستایی نورده اتاق چهار

اقامتگاه روستایی نورده اتاق چهار
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۹ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه روستایی نورده اتاق پنج

اقامتگاه روستایی نورده اتاق پنج
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه روستایی نورده اتاق شش

اقامتگاه روستایی نورده اتاق شش
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.