میزبان

خانم گلی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی بوشهر پیسو اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی بوشهر پیسو اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی بوشهر پیسو اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی بوشهر پیسو اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی بوشهر پیسو اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی بوشهر پیسو اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی بوشهر پیسو اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی بوشهر پیسو اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی بوشهر پیسو اتاق شماره پنج

اقامتگاه بوم گردی بوشهر پیسو اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی بوشهر پیسو اتاق شماره شش

اقامتگاه بوم گردی بوشهر پیسو اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.