میزبان

علی یکبار

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی علی سوئیت شماره یک

اقامتگاه بوم گردی علی سوئیت شماره یک
قیمت از شبی ۱۴۵,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی علی سوئیت شماره دو

اقامتگاه بوم گردی علی سوئیت شماره دو
قیمت از شبی ۱۴۵,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی علی سوئیت شماره سه

اقامتگاه بوم گردی علی سوئیت شماره سه
قیمت از شبی ۱۴۵,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.