میزبان

صالح حمیدزاده

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی ترکمن اوی خالدنبی اتاق یک

اقامتگاه بوم گردی ترکمن اوی خالدنبی اتاق یک
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی ترکمن اوی خالدنبی اتاق دو

اقامتگاه بوم گردی ترکمن اوی خالدنبی اتاق دو
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی ترکمن اوی خالدنبی اتاق سه

اقامتگاه بوم گردی ترکمن اوی خالدنبی اتاق سه
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی ترکمن اوی خالدنبی اتاق چهار

اقامتگاه بوم گردی ترکمن اوی خالدنبی اتاق چهار
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی ترکمن اوی خالدنبی اتاق پنج

اقامتگاه بوم گردی ترکمن اوی خالدنبی اتاق پنج
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی ترکمن اوی خالدنبی اتاق شش

اقامتگاه بوم گردی ترکمن اوی خالدنبی اتاق شش
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.