میزبان

خانم مسعودی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن طرقبه واحد بهاری خانه

اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن طرقبه واحد بهاری خانه
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن طرقبه واحد بالاخانه

اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن طرقبه واحد بالاخانه
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن طرقبه واحد شاه نشین

اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن طرقبه واحد شاه نشین
قیمت از شبی ۴۵۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن طرقبه واحد تابستان نشین

اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن طرقبه واحد تابستان نشین
قیمت از شبی ۶۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن طرقبه واحد ترنج

اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن طرقبه واحد ترنج
قیمت از شبی ۲۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن طرقبه واحد گلنار

اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن طرقبه واحد گلنار
قیمت از شبی ۶۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن طرقبه واحد ریحان

اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن طرقبه واحد ریحان
قیمت از شبی ۶۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن طرقبه واحد نارنج

اقامتگاه بوم‌گردی کنگ کهن طرقبه واحد نارنج
قیمت از شبی ۶۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.