میزبان

علی عباسی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه سنتی بیدک اتاق شماره یک

اقامتگاه سنتی بیدک اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۹۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی بیدک اتاق شماره دو

اقامتگاه سنتی بیدک اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۹۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی بیدک اتاق شماره سه

اقامتگاه سنتی بیدک اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۹۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.