میزبان

آقای مهدی زاده

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه چومجه میلاش سوئیت یک

اقامتگاه چومجه میلاش سوئیت یک
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

اقامتگاه چومجه میلاش سوئیت دو

اقامتگاه چومجه میلاش سوئیت دو
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه چومجه میلاش سوئیت سه

اقامتگاه چومجه میلاش سوئیت سه
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.