میزبان

خانم حسنپور

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی بام رودبار اتاق زهگل

اقامتگاه بوم گردی بام رودبار اتاق زهگل
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی بام رودبار اتاق بلبل دینگار

اقامتگاه بوم گردی بام رودبار اتاق بلبل دینگار
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی بام رودبار اتاق کبوترشار

اقامتگاه بوم گردی بام رودبار اتاق کبوترشار
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی بام رودبار اتاق خرم پشته

اقامتگاه بوم گردی بام رودبار اتاق خرم پشته
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی بام رودبار سوئیت گیلانشاه

اقامتگاه بوم گردی بام رودبار سوئیت گیلانشاه
قیمت از شبی ۵۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.