میزبان

مهدی مدیرپناه

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه روحیه سوئیت دو خوابه طبقه دوم

اقامتگاه روحیه سوئیت دو خوابه طبقه دوم
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه روحیه سوئیت دو خوابه طبقه اول

اقامتگاه روحیه سوئیت دو خوابه طبقه اول
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه روحیه سوئیت یک خوابه طبقه دوم

اقامتگاه روحیه سوئیت یک خوابه طبقه دوم
قیمت از شبی ۲۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه روحیه سوئیت یک خوابه طبقه اول

اقامتگاه روحیه سوئیت یک خوابه طبقه اول
قیمت از شبی ۲۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه روحیه سوئیت طبقه چهارم

اقامتگاه روحیه سوئیت طبقه چهارم
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.