میزبان

آزاد بزان

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه ژین اتاق شماره یک

اقامتگاه ژین اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ژین اتاق شماره دو

اقامتگاه ژین اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ژین اتاق شماره سه

اقامتگاه ژین اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ژین اتاق شماره چهار

اقامتگاه ژین اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ژین اتاق شماره پنج

اقامتگاه ژین اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه ژین اتاق شماره شش

اقامتگاه ژین اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.