میزبان

عبائی

اقامتگاه های میزبان

بوم گردی کوچه غار اتاق شماره یک

بوم گردی کوچه غار اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت امکان سرو غذاوسایل خواب امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی کوچه غار اتاق شماره دو

بوم گردی کوچه غار اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت امکان سرو غذاوسایل خواب امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی کوچه غار اتاق شماره سه

بوم گردی کوچه غار اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت امکان سرو غذاوسایل خواب امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی کوچه غار اتاق شماره چهار

بوم گردی کوچه غار اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت امکان سرو غذاوسایل خواب امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی کوچه غار اتاق شماره پنج

بوم گردی کوچه غار اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت امکان سرو غذاوسایل خواب امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.