میزبان

آقای پاسلار

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی فین دلفین کلبه شماره پنج

اقامتگاه بوم گردی فین دلفین کلبه شماره پنج
قیمت از شبی ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی فین دلفین کلبه شماره یک

اقامتگاه بوم‌گردی فین دلفین کلبه شماره یک
قیمت از شبی ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت کافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی فین دلفین کلبه شماره دو

اقامتگاه بوم‌گردی فین دلفین کلبه شماره دو
قیمت از شبی ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت کافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی فین دلفین کلبه شماره سه

اقامتگاه بوم‌گردی فین دلفین کلبه شماره سه
قیمت از شبی ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت امکان سرو غذاسرویس بهداشتی فرنگی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی فین دلفین کلبه شماره چهار

اقامتگاه بوم‌گردی فین دلفین کلبه شماره چهار
قیمت از شبی ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت کافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.