میزبان

صادقی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه صادقی اتاق مهر

اقامتگاه صادقی اتاق مهر
قیمت از شبی ۱۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه صادقی اتاق آتر

اقامتگاه صادقی اتاق آتر
قیمت از شبی ۱۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه صادقی اتاق تیشتر

اقامتگاه صادقی اتاق تیشتر
قیمت از شبی ۱۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه صادقی اتاق اورمزد

اقامتگاه صادقی اتاق اورمزد
قیمت از شبی ۱۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه صادقی اتاق آناهیت

اقامتگاه صادقی اتاق آناهیت
قیمت از شبی ۱۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه صادقی اتاق وایو

اقامتگاه صادقی اتاق وایو
قیمت از شبی ۱۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه صادقی اتاق وهران

اقامتگاه صادقی اتاق وهران
قیمت از شبی ۱۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه صادقی اتاق هئومه

اقامتگاه صادقی اتاق هئومه
قیمت از شبی ۱۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه صادقی اتاق مهراوه

اقامتگاه صادقی اتاق مهراوه
قیمت از شبی ۱۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.