میزبان

حمیدرضا جهان بکام

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه خانه شیرازی اتاق ترنج

اقامتگاه خانه شیرازی اتاق ترنج
قیمت از شبی ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه خانه شیرازی اتاق سماع

اقامتگاه خانه شیرازی اتاق سماع
قیمت از شبی ۷۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه خانه شیرازی اتاق طرب

اقامتگاه خانه شیرازی اتاق طرب
قیمت از شبی ۷۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه خانه شیرازی سوئیت مقرنس اتاق پنج‌دری

اقامتگاه خانه شیرازی سوئیت مقرنس اتاق پنج‌دری
قیمت از شبی ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه خانه شیرازی سوئیت مقرنس اتاق سه‌دری

اقامتگاه خانه شیرازی سوئیت مقرنس اتاق سه‌دری
قیمت از شبی ۹۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.