میزبان

محمد بهزاد مطلق

اقامتگاه های میزبان

هتل سنتی ددمان اتاق تخت سلیمان - چهار تخته

هتل سنتی ددمان اتاق تخت سلیمان - چهار تخته
قیمت از شبی ۸۰۶,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی ددمان اتاق ماهنشان - سه تخته

هتل سنتی ددمان اتاق ماهنشان - سه تخته
قیمت از شبی ۶۶۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی ددمان اتاق آکانزانیا - دو تخته

هتل سنتی ددمان اتاق آکانزانیا - دو تخته
قیمت از شبی ۵۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی ددمان اتاق مارال - دو تخته

هتل سنتی ددمان اتاق مارال - دو تخته
قیمت از شبی ۵۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی ددمان اتاق نمکی - دو تخته

هتل سنتی ددمان اتاق نمکی - دو تخته
قیمت از شبی ۵۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی ددمان اتاق سهروردی - دو تخته

هتل سنتی ددمان اتاق سهروردی - دو تخته
قیمت از شبی ۵۷۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی ددمان اتاق سلطانیه - چهار تخته

هتل سنتی ددمان اتاق سلطانیه - چهار تخته
قیمت از شبی ۸۴۶,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی ددمان اتاق خالصه - سه تخته

هتل سنتی ددمان اتاق خالصه - سه تخته
قیمت از شبی ۷۰۸,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی ددمان اتاق داش کسن - سه تخته

هتل سنتی ددمان اتاق داش کسن - سه تخته
قیمت از شبی ۷۰۸,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.