میزبان

سعید شعبانی

اقامتگاه های میزبان

مجتمع خانه گستر واحد یک

مجتمع خانه گستر واحد یک
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مجتمع اقامتی خانه گستر واحد شش

مجتمع اقامتی خانه گستر واحد شش
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مجتمع اقامتی خانه گستر واحد هفت

مجتمع اقامتی خانه گستر واحد هفت
قیمت از شبی ۷۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مجتمع اقامتی خانه گستر واحد چهار

مجتمع اقامتی خانه گستر واحد چهار
قیمت از شبی ۸۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مجتمع اقامتی خانه گستر واحد سه

مجتمع اقامتی خانه گستر واحد سه
قیمت از شبی ۴۰۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مجتمع اقامتی خانه گستر شماره پنج

مجتمع اقامتی خانه گستر شماره پنج
قیمت از شبی ۹۰۰,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مجتمع اقامتی خانه گستر واحد هشت

مجتمع اقامتی خانه گستر واحد هشت
قیمت از شبی ۷۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مجتمع اقامتی خانه گستر واحد دو

مجتمع اقامتی خانه گستر واحد دو
قیمت از شبی ۴۰۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.