میزبان

میراحسان موسوی

اقامتگاه های میزبان

بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره یک

بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره یک
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره دو

بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره دو
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره سه

بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره سه
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره یک

بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره یک
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره دو

بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره دو
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره سه

بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره سه
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.