میزبان

نصیری

اقامتگاه های میزبان

هتل سنتی خان نشین اتاق شماره یک

هتل سنتی خان نشین اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۳۴۵,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خان نشین اتاق شماره دو

هتل سنتی خان نشین اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۳۵۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خان نشین اتاق خورشید

هتل سنتی خان نشین اتاق خورشید
قیمت از شبی ۴۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خان نشین اتاق ستاره

هتل سنتی خان نشین اتاق ستاره
قیمت از شبی ۵۵۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خان نشین اتاق آفتاب

هتل سنتی خان نشین اتاق آفتاب
قیمت از شبی ۶۶۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خان نشین اتاق مهتاب

هتل سنتی خان نشین اتاق مهتاب
قیمت از شبی ۵۸۵,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خان نشین اتاق پنج دری

هتل سنتی خان نشین اتاق پنج دری
قیمت از شبی ۷۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خان نشین اتاق گوشواره

هتل سنتی خان نشین اتاق گوشواره
قیمت از شبی ۷۶۵,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خان نشین اتاق شاه نشین

هتل سنتی خان نشین اتاق شاه نشین
قیمت از شبی ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی خان نشین اتاق دوبلکس حوضخانه

هتل سنتی خان نشین اتاق دوبلکس حوضخانه
قیمت از شبی ۸۵۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.