میزبان

محمودی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم‌گردی حاج محمد اتاق سه نفره

اقامتگاه بوم‌گردی حاج محمد اتاق سه نفره
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی حاج محمد اتاق شش نفره

اقامتگاه بوم‌گردی حاج محمد اتاق شش نفره
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی حاج محمد سوئیت دو خوابه

اقامتگاه بوم‌گردی حاج محمد سوئیت دو خوابه
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳۰ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه رنسانس

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه رنسانس
قیمت از شبی ۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه وایکینگ

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه وایکینگ
قیمت از شبی ۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه مصری

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه مصری
قیمت از شبی ۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه سرخپوست

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه سرخپوست
قیمت از شبی ۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه مراکشی

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه مراکشی
قیمت از شبی ۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه ژاپنی

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه ژاپنی
قیمت از شبی ۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.