میزبان

محمودی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم‌گردی حاج محمد اتاق سه نفره

اقامتگاه بوم‌گردی حاج محمد اتاق سه نفره
قیمت از شبی ۲۴۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی حاج محمد اتاق شش نفره

اقامتگاه بوم‌گردی حاج محمد اتاق شش نفره
قیمت از شبی ۲۴۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی حاج محمد سوئیت دو خوابه

اقامتگاه بوم‌گردی حاج محمد سوئیت دو خوابه
قیمت از شبی ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
۱۰ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳۰ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه رنسانس

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه رنسانس
قیمت از شبی ۵۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه وایکینگ

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه وایکینگ
قیمت از شبی ۵۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه مصری

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه مصری
قیمت از شبی ۵۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه سرخپوست

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه سرخپوست
قیمت از شبی ۵۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه مراکشی

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه مراکشی
قیمت از شبی ۵۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه ژاپنی

اقامتگاه بوم گردی حاج محمد کلبه ژاپنی
قیمت از شبی ۵۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.