میزبان

علی صادقی

اقامتگاه های میزبان

سوئیت امیر شماره یک

سوئیت امیر شماره یک
قیمت از شبی ۴۸۵,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت امیر شماره دو

سوئیت امیر شماره دو
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۹ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت امیر شماره سه

سوئیت امیر شماره سه
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۹ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت امیر شماره چهار

سوئیت امیر شماره چهار
قیمت از شبی ۴۸۵,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت امیر شماره پنج

سوئیت امیر شماره پنج
قیمت از شبی ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت امیر شماره شش

سوئیت امیر شماره شش
قیمت از شبی ۴۸۵,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت امیر شماره هفت

سوئیت امیر شماره هفت
قیمت از شبی ۴۸۵,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت امیر شماره هشت

سوئیت امیر شماره هشت
قیمت از شبی ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.