میزبان

تعبدی

اقامتگاه های میزبان

هاستل شهداد اتاق یک تخته
یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق یک تخته

هاستل شهداد اتاق یک تخته
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هاستل شهداد اتاق دو تخته
یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق دو تخته

هاستل شهداد اتاق دو تخته
قیمت از شبی ۲۴۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هاستل شهداد اتاق سه تخته
یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق سه تخته

هاستل شهداد اتاق سه تخته
قیمت از شبی ۳۶۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هاستل شهداد اتاق چهار تخته (1)
یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق چهار تخته (1)

هاستل شهداد اتاق چهار تخته (1)
قیمت از شبی ۴۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هاستل شهداد اتاق چهار تخته (2)
یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق چهار تخته (2)

هاستل شهداد اتاق چهار تخته (2)
قیمت از شبی ۴۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هاستل شهداد اتاق چهار تخته (3)
یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق چهار تخته (3)

هاستل شهداد اتاق چهار تخته (3)
قیمت از شبی ۴۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هاستل شهداد اتاق پنج تخته
یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق پنج تخته

هاستل شهداد اتاق پنج تخته
قیمت از شبی ۵۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.