میزبان

سعید سلامی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم‌گردی گفاره اتاق جالبوت

اقامتگاه بوم‌گردی گفاره اتاق جالبوت
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی گفاره اتاق بادگیر

اقامتگاه بوم‌گردی گفاره اتاق بادگیر
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی گفاره اتاق اشتواره

اقامتگاه بوم‌گردی گفاره اتاق اشتواره
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی گفاره اتاق مشتا

اقامتگاه بوم‌گردی گفاره اتاق مشتا
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی گفاره اتاق میداف

اقامتگاه بوم گردی گفاره اتاق میداف
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی گفاره اتاق حجله

اقامتگاه بوم گردی گفاره اتاق حجله
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.