میزبان

حق بین

اقامتگاه های میزبان

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 108

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 108
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 109

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 109
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 107

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 107
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 101

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 101
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 110

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 110
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 106

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 106
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونوسایل خواب امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 104

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 104
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونوسایل خواب امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 103

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 103
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونوسایل خواب امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 105

مهمانپذیر نخل سهیلی سوئیت 105
قیمت از شبی ۱۶۵,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.