میزبان

مطهره اعظمی طامه

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی عمارت منور اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی عمارت منور اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی عمارت منور اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی عمارت منور اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۹۹,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی عمارت منور اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی عمارت منور اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۶۶,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.