میزبان

دکتر امیر شجاعی

اقامتگاه های میزبان

هتل سنتی سرای امیر اتاق شاهنشین

هتل سنتی سرای امیر اتاق شاهنشین
قیمت از شبی ۲۸۱,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی سرای امیر اتاق سه دری

هتل سنتی سرای امیر اتاق سه دری
قیمت از شبی ۴۹۷,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی سرای امیر اتاق دو دری

هتل سنتی سرای امیر اتاق دو دری
قیمت از شبی ۱۶۷,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی سرای امیر اتاق تک نفره

هتل سنتی سرای امیر اتاق تک نفره
قیمت از شبی ۱۴۱,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی سرای امیر اتاق گوشواره تخت

هتل سنتی سرای امیر اتاق گوشواره تخت
قیمت از شبی ۲۳۱,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی سرای امیر اتاق گوشواره تشک

هتل سنتی سرای امیر اتاق گوشواره تشک
قیمت از شبی ۲۳۱,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی سرای امیر اتاق کرسی

هتل سنتی سرای امیر اتاق کرسی
قیمت از شبی ۳۳۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی سرای امیر اتاق کرسی و تخت

هتل سنتی سرای امیر اتاق کرسی و تخت
قیمت از شبی ۳۳۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.