میزبان

مهدی خاوری مقدم

اقامتگاه های میزبان

آپارتمان نگاران واحد یک

آپارتمان نگاران واحد یک
قیمت از شبی ۵۸۰,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

آپارتمان نگاران واحد دو

آپارتمان نگاران واحد دو
قیمت از شبی ۴۸۵,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

آپارتمان نگاران واحد سه

آپارتمان نگاران واحد سه
قیمت از شبی ۴۸۵,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

آپارتمان نگاران واحد چهار

آپارتمان نگاران واحد چهار
قیمت از شبی ۴۸۵,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

آپارتمان نگاران واحد پنج

آپارتمان نگاران واحد پنج
قیمت از شبی ۴۸۵,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت نوساز در چابهار

سوئیت نوساز در چابهار
قیمت از شبی ۳۹۰,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

آپارتمان نگاران واحد شش

آپارتمان نگاران واحد شش
قیمت از شبی ۳۹۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

آپارتمان یک خوابه چابهار

آپارتمان یک خوابه چابهار
قیمت از شبی ۴۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

آپارتمان دوخوابه چابهار

آپارتمان دوخوابه چابهار
قیمت از شبی ۵۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.