میزبان

آقای دهقان

اقامتگاه های میزبان

هتل سنتی عمارت فیل سوئیت قاجاریه یک

هتل سنتی عمارت فیل سوئیت قاجاریه یک
قیمت از شبی ۹۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی عمارت فیل سوئیت قاجاریه دو

هتل سنتی عمارت فیل سوئیت قاجاریه دو
قیمت از شبی ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی عمارت فیل سوئیت قاجاریه سه

هتل سنتی عمارت فیل سوئیت قاجاریه سه
قیمت از شبی ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی عمارت فیل اتاق بهار نارنج

هتل سنتی عمارت فیل اتاق بهار نارنج
قیمت از شبی ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی عمارت فیل سوئیت زندیه

هتل سنتی عمارت فیل سوئیت زندیه
قیمت از شبی ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی عمارت فیل اتاق مهتاب

هتل سنتی عمارت فیل اتاق مهتاب
قیمت از شبی ۹۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی عمارت فیل اتاق آفتاب یک

هتل سنتی عمارت فیل اتاق آفتاب یک
قیمت از شبی ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی عمارت فیل اتاق آفتاب دو

هتل سنتی عمارت فیل اتاق آفتاب دو
قیمت از شبی ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.