میزبان

مجید جعفرزاده

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی لوتوس اتاق نسترن

اقامتگاه بوم گردی لوتوس اتاق نسترن
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگانسرویس بهداشتی فرنگی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی لوتوس اتاق صبا

اقامتگاه بوم گردی لوتوس اتاق صبا
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگانسرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی لوتوس اتاق سما

اقامتگاه بوم گردی لوتوس اتاق سما
قیمت از شبی ۹۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگانسرویس بهداشتی فرنگی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی لوتوس اتاق نگار

اقامتگاه بوم گردی لوتوس اتاق نگار
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگانسرویس بهداشتی فرنگی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی لوتوس اتاق بهار

اقامتگاه بوم گردی لوتوس اتاق بهار
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگانسرویس بهداشتی فرنگی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی لوتوس اتاق مهر

اقامتگاه بوم گردی لوتوس اتاق مهر
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگانسرویس بهداشتی فرنگی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی لوتوس اتاق سحر

اقامتگاه بوم گردی لوتوس اتاق سحر
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی لوتوس اتاق گیتی

اقامتگاه بوم گردی لوتوس اتاق گیتی
قیمت از شبی ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.