میزبان

فرهاد مهدیخانی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.