میزبان

پوریا هاشم پور

اقامتگاه های میزبان

هتل سنتی پسین اتاق شماره دو

هتل سنتی پسین اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۲۷۵,۰۰۰ تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی پسین اتاق شماره یک

هتل سنتی پسین اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۲۷۵,۰۰۰ تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی پسین اتاق شماره سه

هتل سنتی پسین اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی پسین اتاق شماره چهار

هتل سنتی پسین اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی پسین اتاق شماره پنج

هتل سنتی پسین اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی پسین اتاق شماره شش

هتل سنتی پسین اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۳۸۵,۰۰۰ تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.