میزبان

ابوالفضل خانی نژاد

اقامتگاه های میزبان

سوئیت یک خوابه در کیش شماره هفت

سوئیت یک خوابه در کیش شماره هفت
قیمت از شبی ۶۶۵,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت دو خوابه در کیش شماره چهار

سوئیت دو خوابه در کیش شماره چهار
قیمت از شبی ۹۴۵,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت یک خوابه در کیش شماره چهار

سوئیت یک خوابه در کیش شماره چهار
قیمت از شبی ۶۶۵,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت دو خوابه در کیش شماره هفت

سوئیت دو خوابه در کیش شماره هفت
قیمت از شبی ۹۴۵,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.