میزبان

محمد حسین ناظمی

اقامتگاه های میزبان

مهمانخانه بنیاد اتاق یک
یزد - یزد
۳/۵

مهمانخانه بنیاد اتاق یک

مهمانخانه بنیاد اتاق یک
قیمت از شبی ۴۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
مهمانخانه بنیاد اتاق دو
یزد - یزد
۳/۵

مهمانخانه بنیاد اتاق دو

مهمانخانه بنیاد اتاق دو
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
مهمانخانه بنیاد اتاق سه
یزد - یزد
۳/۵

مهمانخانه بنیاد اتاق سه

مهمانخانه بنیاد اتاق سه
قیمت از شبی ۲۹۷,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
مهمانخانه بنیاد اتاق چهار
یزد - یزد
۳/۵

مهمانخانه بنیاد اتاق چهار

مهمانخانه بنیاد اتاق چهار
قیمت از شبی ۱۹۸,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
مهمانخانه بنیاد اتاق پنج
یزد - یزد
۳/۵

مهمانخانه بنیاد اتاق پنج

مهمانخانه بنیاد اتاق پنج
قیمت از شبی ۱۹۸,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
مهمانخانه بنیاد اتاق شش
یزد - یزد
۳/۵

مهمانخانه بنیاد اتاق شش

مهمانخانه بنیاد اتاق شش
قیمت از شبی ۱۹۸,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
مهمانخانه بنیاد سوئیت 15 نفره
یزد - یزد
۳/۵

مهمانخانه بنیاد سوئیت 15 نفره

مهمانخانه بنیاد سوئیت 15 نفره
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.