میزبان

عبدالله بیگ محمدی
کارشناس مدیریت جهانگردی عاشق طبیعت و جمع های دوستانه

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی حاج بالاخان اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی حاج بالاخان اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حاج بالاخان اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی حاج بالاخان اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حاج بالاخان اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی حاج بالاخان اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.