میزبان

علی قاسمی سیمکانی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی سیمکان اتاق پنج نفره

اقامتگاه بوم گردی سیمکان اتاق پنج نفره
قیمت از شبی ۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سیمکان اتاق دو نفره

اقامتگاه بوم گردی سیمکان اتاق دو نفره
قیمت از شبی ۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سیمکان اتاق سه نفره

اقامتگاه بوم گردی سیمکان اتاق سه نفره
قیمت از شبی ۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سیمکان اتاق چهار نفره

اقامتگاه بوم گردی سیمکان اتاق چهار نفره
قیمت از شبی ۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.