میزبان

علی کیانی

اقامتگاه های میزبان

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره یک

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۴۹۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره دو

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۴۹۰,۰۰۰تومان
۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره سه

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۸۸۰,۰۰۰تومان
۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره چهار

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۵۴۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره پنج

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۱,۲۶۵,۰۰۰تومان
۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره شش

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۵۴۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره هفت

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره هفت
قیمت از شبی ۷۶۰,۰۰۰تومان
۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره هشت

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره هشت
قیمت از شبی ۴۵۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره نه

کاروانسرای لیلی و مجنون اتاق شماره نه
قیمت از شبی ۴۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کاروانسرای لیلی و مجنون سوییت کویر شماره (2)

کاروانسرای لیلی و مجنون سوییت کویر شماره (2)
قیمت از شبی ۳۹۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت امکان ورود حیوان خانگیپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.