میزبان

عبدالله مفیدی

اقامتگاه های میزبان

هتل آپارتمان پلاس سوئیت دو تخته 201

هتل آپارتمان پلاس سوئیت دو تخته 201
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل آپارتمان پلاس سوئیت دو تخته 301

هتل آپارتمان پلاس سوئیت دو تخته 301
قیمت از شبی ۳۶۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل آپارتمان پلاس سوئیت دو تخته 401

هتل آپارتمان پلاس سوئیت دو تخته 401
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل آپارتمان پلاس سوئیت چهار تخته 205

هتل آپارتمان پلاس سوئیت چهار تخته 205
قیمت از شبی ۱۹۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل آپارتمان پلاس سوئیت چهار تخته 305

هتل آپارتمان پلاس سوئیت چهار تخته 305
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل آپارتمان پلاس سوئیت سه تخته 302

هتل آپارتمان پلاس سوئیت سه تخته 302
قیمت از شبی ۱۹۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل آپارتمان پلاس سوئیت سه تخته 202

هتل آپارتمان پلاس سوئیت سه تخته 202
قیمت از شبی ۱۹۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل آپارتمان پلاس سوئیت سه تخته 402

هتل آپارتمان پلاس سوئیت سه تخته 402
قیمت از شبی ۱۹۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل آپارتمان پلاس سوئیت پنج تخته 204

هتل آپارتمان پلاس سوئیت پنج تخته 204
قیمت از شبی ۱۹۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل آپارتمان پلاس سوئیت پنج تخته 304

هتل آپارتمان پلاس سوئیت پنج تخته 304
قیمت از شبی ۱۹۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل آپارتمان پلاس سوئیت چهار تخته 404

هتل آپارتمان پلاس سوئیت چهار تخته 404
قیمت از شبی ۱۹۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.