میزبان

فرخنده هرمزی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم هرمزی اتاق سه نفره

اقامتگاه بوم هرمزی اتاق سه نفره
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم هرمزی اتاق چهار نفره

اقامتگاه بوم هرمزی اتاق چهار نفره
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم هرمزی اتاق شش نفره

اقامتگاه بوم هرمزی اتاق شش نفره
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم هرمزی اتاق هشت نفره

اقامتگاه بوم هرمزی اتاق هشت نفره
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم هرمزی اتاق هفت نفره

اقامتگاه بوم هرمزی اتاق هفت نفره
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.