میزبان

سعید رحیمی نیا

اقامتگاه های میزبان

عمارت سرهنگ بادرود اتاق ویژه

عمارت سرهنگ بادرود اتاق ویژه
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

عمارت سرهنگ بادرود اتاق سپهسالار

عمارت سرهنگ بادرود اتاق سپهسالار
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

عمارت سرهنگ بادرود اتاق ماژور

عمارت سرهنگ بادرود اتاق ماژور
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

عمارت سرهنگ بادرود اتاق رسدبان

عمارت سرهنگ بادرود اتاق رسدبان
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

عمارت سرهنگ بادرود اتاق پاسبان

عمارت سرهنگ بادرود اتاق پاسبان
قیمت از شبی ۱۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.