میزبان

مسلم خسروی

اقامتگاه های میزبان

واحدهای آپارتمانی صدف واحد یک

واحدهای آپارتمانی صدف واحد یک
قیمت از شبی ۱۴۳,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

واحدهای آپارتمانی صدف واحد دو

واحدهای آپارتمانی صدف واحد دو
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

واحد ویلایی صدف

واحد ویلایی صدف
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

واحدهای آپارتمانی صدف واحد سه

واحدهای آپارتمانی صدف واحد سه
قیمت از شبی ۱۴۳,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

واحدهای آپارتمانی صدف واحد چهار

واحدهای آپارتمانی صدف واحد چهار
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.