میزبان

میلاد حیات

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی حیات اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی حیات اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حیات اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی حیات اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حیات اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی حیات اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حیات اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی حیات اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حیات اتاق شماره پنج

اقامتگاه بوم گردی حیات اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی حیات اتاق شماره شش

اقامتگاه بوم گردی حیات اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.