میزبان

اسماعیل رضایی

اقامتگاه های میزبان

سوئیت رضایی ماسال واحد دو

سوئیت رضایی ماسال واحد دو
قیمت از شبی ۲۰۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت رضایی ماسال واحد یک

سوئیت رضایی ماسال واحد یک
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت رضایی ماسال واحد سه

سوئیت رضایی ماسال واحد سه
قیمت از شبی ۲۸۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت رضایی ماسال واحد چهار

سوئیت رضایی ماسال واحد چهار
قیمت از شبی ۱۶۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت رضایی ماسال واحد پنج

سوئیت رضایی ماسال واحد پنج
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت رضایی ماسال واحد شش

سوئیت رضایی ماسال واحد شش
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.