میزبان

امین صالحی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه صالحی اتاق شماره یک

اقامتگاه صالحی اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۱۷۶,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی صالحی اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی صالحی اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۸۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه صالحی اتاق شماره سه

اقامتگاه صالحی اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۳۵۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه صالحی اتاق شماره چهار

اقامتگاه صالحی اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۵۲۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه صالحی اتاق شماره پنج

اقامتگاه صالحی اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۱۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه صالحی اتاق شماره شش

اقامتگاه صالحی اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۹۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.