میزبان

کمیل رفیعی

اقامتگاه های میزبان

هاستل خودمونی اتاق یک تخته بالکن دار

هاستل خودمونی اتاق یک تخته بالکن دار
قیمت از شبی ۲۳۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

هاستل خودمونی اتاق دو نفره بالکن دار

هاستل خودمونی اتاق دو نفره بالکن دار
قیمت از شبی ۳۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

هاستل خودمونی اتاق تک نفره پنجره سقفی

هاستل خودمونی اتاق تک نفره پنجره سقفی
قیمت از شبی ۲۳۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

هاستل خودمونی اتاق سه نفره سنتی شمالی

هاستل خودمونی اتاق سه نفره سنتی شمالی
قیمت از شبی ۴۶۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

هاستل خودمونی اتاق دو نفره سنتی جنوبی

هاستل خودمونی اتاق دو نفره سنتی جنوبی
قیمت از شبی ۲۶۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

هاستل خودمونی اتاق چهار نفره جنوبی سنتی

هاستل خودمونی اتاق چهار نفره جنوبی سنتی
قیمت از شبی ۵۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

هاستل خودمونی اتاق دو نفره شمالی سنتی

هاستل خودمونی اتاق دو نفره شمالی سنتی
قیمت از شبی ۲۶۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

هاستل خودمونی اتاق دو نفره سنتی همکف

هاستل خودمونی اتاق دو نفره سنتی همکف
قیمت از شبی ۲۶۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.