میزبان

آخوندی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی کلبه آرامش اتاق یک

اقامتگاه بوم گردی کلبه آرامش اتاق یک
قیمت از شبی ۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش اتاق دو

اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش اتاق دو
قیمت از شبی ۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلبه آرامش اتاق سه

اقامتگاه بوم گردی کلبه آرامش اتاق سه
قیمت از شبی ۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش اتاق چهار

اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش اتاق چهار
قیمت از شبی ۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش اتاق پنج

اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش اتاق پنج
قیمت از شبی ۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی کلبه آرامش اتاق شش

اقامتگاه بوم گردی کلبه آرامش اتاق شش
قیمت از شبی ۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.