میزبان

کسری طالبی زاده

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی گاروم زنگی هنگام اتاق یک

اقامتگاه بوم گردی گاروم زنگی هنگام اتاق یک
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی گاروم زنگی هنگام اتاق دو

اقامتگاه بوم گردی گاروم زنگی هنگام اتاق دو
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی گاروم زنگی هنگام اتاق سه

اقامتگاه بوم گردی گاروم زنگی هنگام اتاق سه
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی گاروم زنگی هنگام اتاق چهار

اقامتگاه بوم گردی گاروم زنگی هنگام اتاق چهار
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.