میزبان

اسلامی

اقامتگاه های میزبان

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره یک

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره دو

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره سه

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره چهار

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره پنج

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره شش

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.