میزبان

محمد ناروئی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی هودج اتاق چهار نفره یک

اقامتگاه بوم گردی هودج اتاق چهار نفره یک
قیمت از شبی ۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی هودج اتاق چهار نفره دو

اقامتگاه بوم گردی هودج اتاق چهار نفره دو
قیمت از شبی ۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی هودج اتاق هفت نفره

اقامتگاه بوم گردی هودج اتاق هفت نفره
قیمت از شبی ۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی هودج سوئیت ویژه

اقامتگاه بوم گردی هودج سوئیت ویژه
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی هودج سوییت یک خوابه

اقامتگاه بوم گردی هودج سوییت یک خوابه
قیمت از شبی ۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.