میزبان

شهرام اسماعیل زاده

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی مزداگرد اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی مزداگرد اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی مزداگرد اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی مزداگرد اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۳۶۰,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی مزداگرد همدان اتاق دو

اقامتگاه بوم گردی مزداگرد همدان اتاق دو
قیمت از شبی ۳۶۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی مزداگرد اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی مزداگرد اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی مزداگرد اتاق شماره پنج

اقامتگاه بوم گردی مزداگرد اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۲۴۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.