میزبان

حسن جمالیان

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق سه نفره (1)
یزد - میبد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق سه نفره (1)

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق سه نفره (1)
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق چهار نفره (1)
یزد - میبد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق چهار نفره (1)

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق چهار نفره (1)
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق دو تخته (2)
یزد - میبد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق دو تخته (2)

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق دو تخته (2)
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق دو تخته (1)
یزد - میبد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق دو تخته (1)

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق دو تخته (1)
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق دو تخته (3)
یزد - میبد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق دو تخته (3)

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق دو تخته (3)
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق هفت نفره
یزد - میبد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق هفت نفره

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق هفت نفره
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق سه نفره (2)
یزد - میبد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق سه نفره (2)

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق سه نفره (2)
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق سه تخته (1)
یزد - میبد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق سه تخته (1)

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق سه تخته (1)
قیمت از شبی ۸۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق سه تخته (2)
یزد - میبد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق سه تخته (2)

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق سه تخته (2)
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق دو نفره کف خواب
یزد - میبد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق دو نفره کف خواب

اقامتگاه بوم گردی شاطربمون اتاق دو نفره کف خواب
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.